BLUE BLOSSOM DANCERS
Om våran klubb
Vi dansar som ni kanske redan förstått  modern Square Dance och vår verksamhet består av att
 vi lär ut dansen till dem som önskar sig lära den.

Dansen går till på det sättet att en ledare (Caller) sjunger ut figurerna (Callen) för dansarna.

Första undervisningsåret för nybörjare lär vi ut grunderna i modern square dance
(även kallat BASIC), tredje terminen tränar vi in det hela genom vidareutbildning.
I undervisningen ingår även det lilla av engelska man behöver kunna lärs ut då
callen är på det språket.
Fast nybörjaren kan redan efter första terminen komma ut och dansa på
speciella danser som anordnas för dom.

Sedan när man kan grundprogrammet kan man fortsätta med nästa program (Mainstream) och lära sig fler call.

Vi anordnar även danser för våra egna dansare och dansare från andra klubbar från hela landet.
 
Vår klubb bildades 1986 efter det att en nybörjarkurs hade genomförts i Mjölby
Sedan utbildades några av dansarna när det var dags till att hålla kurserna här i Mjölby.
Vårt namn tog vi från det att vi valde färgen av Östergötlands landskapsblomma
(blåklint) som tema, eftersom detta är en internationell dans av högsta grad
så valde vi ett namn på Engelska.

Som ni säkerligen även förstår så kommer dansen från USA fast den har
sina rötter i danserna som dansades i Europa vid tiden för utvandringen dit.

Vill ni kontakta oss så kan ni göra det genom att kontakta någon i styrelsen här nedan
Blue Blossoms Styrelse 2019

  År Av   Tel;
Ordförande 1 1 Margareta Svensson 076-763 27 29
Vice ordförande 1 2 Elisabeth Andersson  
Sekreterare 1 2 Sonja Rehn  
Kassör 1 2 Jan-Erik Andersson  
Kontaktperson/Flyers/Hemsida 1 2 Anders Blomvik 070-49 24 850
         
Festkommite     Margareta Svensson
Elisabeth Andersson
 
         
Revisor 1 1 Lennart Klausen  
Revisor 1 1 Vakant  
Rev. Suppleant 1 1 Hilding Björkholm  
Rev. Suppleant 1 1 Erol Hein  
Valberedning 1 1 Pierre Hildebrand  
Valberedning 1 1 Sture Gustavsson  

uppdaterad 2019-03-23